Försäkringskassan del 1-4

DEL 1.

Hej,

Jag heter Andreas Meijer (821205-xxxx) och har fått ett brev rörande beslut av min föräldrapenning. Handläggaren som handhar ärendet heter Petra [hennes efternamn].

 

I beslutet står det att min SGI ska vara 140000 kronor och är baserat på mina arbetstider som inte stämmer. Jag har hört av mig till Er genom telefon men inte blivit hjälpt i den mån jag hoppats på. Det kan vara så att jag har förstått hela systemet fel, vilket då är beklagligt och jag behöver då få förklarat vart jag har gjort fel.

 

Under 2006-2007 arbetade jag heltid på en arbetsplats som heter Books Sollentuna AB (detta låg delvis till grund för min förra SGI)

 

I augusti 2007 började jag även att arbeta på Clas Ohlson i Kista och hade en övergångsperiod då jag arbetade på båda arbetsplatserna samtidigt (detta är den andra delen i min tidigare SGI).

 

I januari 2008 påbörjade mina studier på ett 11 terminer långt program (där jag fortfarande studerar) och där jag under tiden har tagit fullt studielån från CSN (kravet för att studietiden ska vara vilande för senare SGI-beräkning).

 

1 maj 2009 föddes min son Esse men jag tog ingen förädrapenning eftersom jag var student och inte skulle ta något uppehåll förrän senare under 2009.

 

Under hösten 2009 studerade jag 75 procent av terminen (15 veckor 100 % studietakt) och tog fullt lån även för dessa veckor.

 

den 26:e november 2009 påbörjade jag min föräldraledighet som sträckte sig till juni 2010 (denna period är också vilande).

 

Nu befinner vi oss i juni 2010 och min tidigare SGI bör ligga på samma som den gjorde tidigare OM jag skulle välja att fortsätta min föräldraledighet.

 

Jag började då arbeta lite mer på Clas Ohlson samt på Ica Maxi i Solna. Som ni kanske förstår så har jag inte haft möjlighet att ha ett heltidsarbete att återgå till eftersom jag studerar, utan har fått ta alla arbetsmöjligheter som jag har kunnat. Under sommaren 2010 arbetade jag på BÅDE Clas Ohlson och Ica Maxi under 3 månader innan jag gick över till att enbart arbeta på Clas Ohlson (eftersom jag fick mer tider där). Hur anställningsformen såg ut för mig på Ica Maxi torde inte vara av relevans eftersom det är ett förvärvarbete som överstiger 50 %. Detta gör att Ica Maxi bör räknas in i min SGI, baserat på de lönespecifikationer jag sände Er tillsammans med de från Clas Ohlson.

 

Eftersom jag fortsätter min utbildning (jag läste dem femte terminen denna vår) så kan jag inte ha ett heltidsarbete under terminerna och jag kan inte heller ha en fast anställning på 50 & eller mer (eftersom jag, när jag inte är föräldraledig, främst studerar på heltid - med fullt studielån).

 

Vidare så gjordes en normering av min inkomst (enbart den från Clas Ohlson) för den tid av året som jag inte arbetade utan var föräldraledig (något som gör SGI-beloppet vilande). Dessa 5 månader bör baseras på samma belopp som det första SGI-beslutet (om det ska vara petigt så på de fem sista månaderna då jag arbetade dubbelt och sedan arbetade under julrusch i en butik...).

 

Min uträkning var (innan jag fick brevet från Petra Gidbring) som följer:

 

Clas Ohlson jun2010 - dec-2010 = 81 660:-

Ica Maxi juni 2010 - dec 2010 = 36746:-

Sammanlagt = 118 406:-

Per månad = (118 406 / 7) 16 915:-

 

Tidigare SGI: 232 000 (har jag för mig).

Per månad: (232 000 / 12) = 19 333:-

 

Tidigare SGI = 19 333 x 5 = 96 667:-

jun - dec 2010 = 16 915 x 7 = 118 405:-

 

SGI grundade belopp = (96667+118405) 215 072:-

 

Detta är en liten sänkning från tidigare men det var jag beredd på eftersom jag inte arbetade på samma sätt som var möjligt under studierna.

 

Här vet jag inte om det är jag som har missförstått allt eller om det är så att Petra Gidbring inte har tagit hänsyn till min studietid, den vilande SGI:n och min totala bruttoinkomst för de 12 månader som föranlåg min ansökan om föräldrapenning.

 

Vad gäller arbetade timmar på Clas Ohlson så finns arbetade timmar på de lönespecifikationer som jag har sänt till Er, även för Ica Maxi. Här såg jag bara att det var bruttoinkomsten som var av intresse (vilket det var förra gånga jag ansökte om föräldrapenning.

 

Under mitt samtal med en kuntjänstmedarbetare som jag inte kommer ihåg namnet på så skulle en handläggare höra av sig inom två arbetsdagar. Nu arbetar jag under dessa två dagar och får inte bära min privata mobiltelefon på jobbet, detta gör att jag inte jan svara i telefonen inom 2 dagar (eftersom ni stänger klockan 16 och jag slutar klockan 17).

 

DEL 2

 

Under min semester och bortavaro från datorn så har kriget mot försäkringskassan fortgått...

 

Efter mitt brev (tidigare anteckning) fick jag ett samtal från försäkringskassan som pågick i ungefär 25 minuter. Jag gör en kort rekonstruktion av samtalet:

 

A=Andy

F=Försäkringskassans representant

 

F: Hej jag såg ditt mail och har läst igenom det..

A: mmh

F: Det du arbetade på Ica är som sagt tillfälligt och kan inte räknas som SGI-grundande, när du sedan inte studerade med studiestöd hösten 2010 så måste du anses ha avslutat studier och kan då inte ha vilande SGI.

A: Så jag kan inte få mer än de 140 000 som SGI grundande belopp?

F: Nej precis.

A: Men det kan ju inte vara rimligt att jag inte får räkna Ica, det är ju så det ser ut när man pluggar, det måste ju vara den totala inkomsten som är av vikt?

F: Det är den totala bruttoinkomsten som räknas men bara för de förvärvsarbeten som gäller som SGI grundande.

A: Vilka är det då?

F: Man måste ha arbetat i minst sex månader.

A: Vaddå? Påsamma ställe?

F: Precis.

A: Men de fem månader som jag var föräldraledig under 2010 då, de kan ju inte skrivas över eftersom jag då har en skyddad SGI?

F: Jo eftersom du inte pluggade så tappade du din tidigare SGI och det enda jag kan beräkna på är den fasta och återkommande inkomsten från Clas Ohlson.

A: Det är allt?

F: Ja.

A: Så det spelar ingen som helst roll att jag har jobbat/varit föräldraledig konstant sedan 2003? Allt hänger på att jag inte tog bidrag några månader 2010 och istället jobbade dubbla arbetspass, som sedan gjorde att jag tjänade så mycket pengar att jag inte kunde ta CSN lån och fortsätta plugga med skyddad SGI? Det som jag vill göra?

F: I ditt fall verkar det vara så...

A: Och det finns ingenting annat jag kan göra för att få en anständig föräldrapeng? Förutom att stjäla en bil?

F: Haha...

A: Det var inget skämt!

F: Nej, jag hör vad du säger och jag håller med om att det kan vara orättvist men det finns inget jag kan göra åt det.

A: Kan inte eller vill inte?

F: Vad menar du?

A: Att de regler som finns inte alltid är helt fixerade och att det alltid finns en möjlighet att se om det är möjligt att tolka regler så att fall som detta kan sluta på ett bättre sätt.

F: Vill du att jag ska begå tjänstefel?

A: Det var inte det jag sade, däremot kan du mer om reglerna än vad jag kan på den här sidan luren och borde veta om det finns något annat sätt att tolka regler eller se på ärendet.

F: Det finns inget annat att göra åt saken, tyvärr.

A: Det känns dock som att det inte kan stämma och att min bruttoinkomst kan räknas i sin helhet.

F: Jag förstår att du kan tycka det, men så är det inte.

A: Så vad du gör är att se till att ytterligare två barn kommer att få växa upp utan en närvarande far, eftersom jag nu är tvungen att jobba hela tiden om vi ska ha råd att äta.

F: Nu tycker jag att du är orättvis. Det är ju inte mitt fel hur reglerna ser ut.

A: Nej men det är ditt jobb att tolka och fatta beslut, det är ju absolut inte mitt fel!

F: Nej...

A: Så det är såhär det är och det finns inget jag kan göra åt saken?

F: Nej det är det inte. Du har ju anmält några dagar, vill du att de står kvar?

A: Eh, vet inte - är ju inte så att det spelar så stor roll längre...

F:...

A: Ta det dagar som ska betalas ut i juni så får jag fatta andra beslut senare.

F: Nu tror jag inte att vi kommer så mycket länger med det här.

A: Nej det verkar ju inte bättre.

F: Jag skickar beslutet och så får du utbetalningen om några dagar.

A: Jaha.

F: Tack så mycket

A: Hejdå

F:....tack..h.(här lade jag på luren).

 

Som ni förstår så var det inte så upplyftande som jag hade hoppats på...

 

En sömnlös natt och mobilgooglande gjorde mig redo för ännu en rond...

Fortsättning följer...

 

DEL 3

 

Detta utspelar sig natten efter telefonsamtalet jag beskriver i den förra anteckningen.

 

Nå… just nu befinner jag mig i ett läge där jag inte vet vad jag skall göra. Det finns inte en chans att vi klarar oss på den föräldrapeng som var satt för mig (vilket skulle resultera i 297:-/dag minus skatt) utan jag skulle vara tvungen att arbeta in alla pengar. Nu är jag inte en person som är rädd för att arbeta men det finns ett jobb som är, om möjligt, ännu sämre betalt än lärarlönen – att vara där för min familj. Skulle jag få en vettig föräldrapeng så skulle jag kunna vara hemma mer och på så sätt få en relation till mina barn och fortsätta träffa min fru så pass mycket att vårt förhållande fungerar även om vi nu kommer att ha två barn.

 

Natten efter samtalet med försäkringskassan var en natt där sömnen var påtagligt frånvarande. Eftersom jag fortfarande såg detta som ett problem (problem kan lösas, om inte så är det inget problem utan ett faktum att ta ställning och anpassa sig till) så tog jag fram telefonen och började läsa på om SGI.

 

Efter ett tag insåg jag att försäkringskassan har en drygt 300 sidor lång pdf som ligger på deras sida, där lagtexten om SGI är förenklad. Sagt och gjort! Jag började lusläsa vilka bestämmelser hon menade låg till grund för beslutet för att se om hon verkligen inte hade någon möjlighet att påverka beslutet. Redan på sidan 39 hittade jag ett exempel på hur en bedömning till försäkringstagarens förmån kan göras, även om arbetstiden inte har varit 6 månader eller mer. Exemplet handlar om en man som endast har arbetat i två månader innan han blir sjuk, hans SGI räknas då på dessa två månader eftersom hans intentioner var att arbeta längre men omständigheter gjorde att det inte gick. Fler liknande exempel från dem fanns på sidorna i närheten. Nu visste jag att hon gjort valet att sänka min SGI trots att hon kunde hjälpa mig utan att göra tjänstefel.

 

När jag började närma mig sidan 200 (nu var klockan ungefär 03:00) så hittade jag kapitlet om ”Särskild beräkningsgrund”… Jag ska inte gå in på alla detaljer för detta men huvudpoängen är som följer:

 

Innan ett barn fyller två är så skall föräldrapengen räknas på den tidigare SGI:n (den som försäkringstagaren hade från början) och kan inte sänkas. Som jag förstod det så gällde en eventuell sänkning av detta enbart baserat på vad den förälder som vill ta ut föräldrapenning efter detta gör på barnets tvåårsdag (SGI-skydd gäller om man tar ut föräldrapenning 5 dagar/vecka eller mer eller studerar med studiestöd) – jag pluggade med fullt studiestöd när Esse fyllde två år. Vidare görs ingen sänkning av föräldrapengen om kvinnan blir gravid innan det första barnet har fyllt 1 år och 9 månader. Här är tydligen en skillnad mellan SGI och föräldrapenning – något försäkringskassan aldrig berättat för mig!

 

Skulle detta stämma så skulle jag alltså vara berättigad till samma föräldrapeng som jag haft tidigare (som baserade sig på mitt heltidsarbete)…

 

Jag googlade på denna regel och fann att den var möjlig att tillämpa, även om försäkringskassan i flera fall har nekat folk denna rättighet så har kammarrätten dömt till försäkringstagarens favör.

 

När jag runt 04:45 trodde att jag verkligen hade rätt så kunde jag somna för att vakna runt 06:40 av en vaken Esse (jag var själv med honom hos min farmor). En trött men förhoppningsfull dag.

 

Jag kontaktade försäkringskassan och meddelade vad jag funnit, de skulle återkomma när de sett över detta.

 

Till handläggarens försvar så visste hon inte att vi skulle ha ännu ett barn, men som jag förstått det så spelar det ingen roll eftersom jag enligt ”tvåårsregeln” var student med studiestöd under den tid som skulle ha varit sänkande.

 

Nu fanns inte mer att göra än att än en gång vänta på svar från försäkringskassan.

 

DEL 4.

 

Så, jag ringde alltså och undrade om jag hade uppfattad de regler som de rimligen borde ha tillampat verkligen gällde mig. Nu har försäkringskassan en benägenhet att ringa till en under de mest olämpliga tillfällen som erbjuds... Det samtal som berättade att jag inte hade rätt till någonting och att jag och min familj ska klara oss på 297 kr/dag (minus skatt) om jag ska vara hemma, kom när jag satt och körde bil medan Esse grät i baksätet.

 

Det samtal jag väntade på kom under vigselceremonin mellan min svärmor och hennes nya man. Även om jag var spänd på att få veta vad de sade så hade jag stängt av telefonen under ceremonin - även om jag kände på mig att det var just då som de skulle ringa.

 

När jag kom ut ur kyrkan och satte på telefonen igen så fick jag ett SMS som berättade att jag hade ett nytt meddelande på min telefonsvarare... Spännande. Jag ringer numret och hör:

 

"Eh.. Hej. Jag heter (h[e]ns namn) och ringer för att meddela att du är berättigad till beräkning enligt särskild beräkningsgrund. Det har gått ut en betalning till dig som jag kommer att göra ett tillägg på. Är det något du undrar så kan du höra av dig till kundcenter".

 

Jag piskade dem så jävla hårt med deras egna regler. Regler som riksdag och regering har satt upp och som de inte följer trots att det står att det är försäkringskassans skyldighet!! Jag tjänade alltså ungefär 100 000 kr på att vara envis (utslaget på alla föräldradagar). 100 000 som den första telefonkvinnan inte ville att jag skulle ha, trots att reglerna var väldigt tydliga med att jag var berättigad till dem. Skämmes tamejfan!

 

Tack för pengarna! Nu ska vi säga hej till farbror JO (Justitieombudet/justitiekanslern) det blir nästa följetång. Även om jag inte vinner där så kommer telefonkvinna 1 att få en personlig anmälan där hennes kompetens som handläggare ifrågasätts - kan ju inte vara så kul... BRA!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0